Activiteiten

Background Image: 

RESOLVE en haar partners hebben gewerkt aan tal van concepten en projecten. Het betreft kantoorontwikkelingen, datacenters, winkelcentra, (studenten)woningen, herstructurering van bedrijventerreinen en gebiedsontwikkelingen. Daarnaast kenmerken onze werkzaamheden zich de laatste jaren door herbestemming en transformatie van bestaande vastgoedobjecten.

 

RESOLVE ontwikkelt een integrale oplossing voor de propositie en onderbouwt de gekozen oplossingen in met de parameters tijd, geld en kwaliteit voor gebruiker, eigenaar en haar omgeving. Wij zijn alleen tevreden als alle stakeholders tevreden zijn.